Πρόγραμμα Κδαπ

Τι προσεγγιση ακολουθουμε στο κδαπ tosxoleioallios;

Στο κδαπ Το Σχολείο Αλλιώς εφαρμόζουμε τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Τι σημαίνει αυτό; Επιλέγουμε κάθε φορά μια ενδιαφέρουσα για τα παιδιά θεματική και δομούμε όλες μας τις δράσεις γύρω από αυτήν.

Γιατί επιλέγουμε αυτή την προσέγγιση;

Οι Διαθεματικες Δράσεις διευκολύνουν την πολύπλευρη διερεύνηση ενός θέματος, με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού (γνωστική, κοινωνικοσυναισθηματική, ψυχοκινητική). Αυτό επιτυγχάνεται μόνο όταν το παιδί δοκιμάζεται σε διαφορετικά πράγματα.

Πώς δουλεύουμε στο κδαπ Το Σχολείο Αλλιώς;

Στο κδαπ Το Σχολείο Αλλιώς, με τις Διαθεματικές Δράσεις εξετάζουμε κάθε θεματική βιωματικά, μέσα από 7 πυλώνες μάθησης:

 1. Παιχνίδι ρόλων
 2. Arts ‘n’ Crafts
 3. e-μάθηση
 4. Κιναισθητική Αγωγή
 5. Φιλαναγνωσία
 6. Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση
 7. Επιτραπέζια Μάθηση

Εκτός από τις Διαθεματικές Δράσεις, το πρόγραμμα του σχολείου μας συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν οι Ειδικές Δράσεις.

Οι Ειδικές Δράσεις λειτουργούν συμπληρωματικά και εκτείνονται μέσα από τους παρακάτω 8 πυλώνες μάθησης, βοηθώντας τα παιδιά να αποκτήσουν ειδικότερες γνώσεις και να αναπτύξουν περαιτέρω τα ταλέντα τους.

 1. Μουσική Αγωγή
 2. Γυμναστική
 3. Θεατρική Αγωγή
 4. Παιδική Αρχιτεκτονική
 5. Ιστορία της Τέχνης
 6. Πειράματα-Θετικές Επιστήμες
 7. Επιστήμη-Τεχνολογία
 8. Ταξίδι στον κόσμο

Πώς χωρίζονται τα τμήματα;

Στο κδαπ Το Σχολείο Αλλιώς τα παιδιά χωρίζονται ηλικιακά σε τρία τμήματα.

Πρόγραμμα για Νήπια 

Πρόγραμμα για παιδιά Α’ & Β’ Δημοτικού 

Πρόγραμμα για παιδιά Γ’ – ΣΤ’ Δημοτικού