ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Σκοπός του πυλώνα «Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση» είναι να αναγνωρίσουμε και να διαπραγματευτούμε τα συναισθήματά μας και να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά σε κοινωνικά θέματα. Έτσι, στο Σχολείο Αλλιώς κδαπ δίνουμε έμφαση στην ψυχοεκπαίδευση, τη συνεργασία σε ομάδες, την επίλυση των συγκρούσεων, τους κανόνες και τους τρόπους ευγένειας.

Υπεύθυνοι: Ελένη Καρπούζα, Στέφανος Σαφούρης