ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Σκοπός του πυλώνα «Επικοινωνία και Συναισθήματα» είναι να αναγνωρίσουμε και να διαπραγματευτούμε τα συναισθήματά μας και να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά σε κοινωνικά θέματα. Έτσι, στο Σχολείο Αλλιώς κδαπ δίνουμε έμφαση στην ψυχοεκπαίδευση, τη συνεργασία σε ομάδες, την επίλυση των συγκρούσεων, τους κανόνες και τους τρόπους ευγένειας.

Υπεύθυνοι:Στέφανος Σαφούρης, Ραχήλ Μπομπαρά