ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Σκοπός του πυλώνα «Κιναισθητική αγωγή» είναι να αναπτύξει το παιδί τις κινητικές του δεξιότητες και να αποκτήσει καλύτερο προσανατολισμό και αντίληψη του χώρου. Συγχρόνως, το βοηθά να εκτονώσει την ενέργειά του ευχάριστα και να βιώσει τη θεματική μέσα από το σώμα του. Για το λόγο αυτό, στο Σχολείο Αλλιώς κδαπ χρησιμοποιούμε ομαδοσυνεργατικά παιχνίδια, δρομικές ασκήσεις, στίβους μάχης, ευφάνταστες κινητικές δράσεις και μουσικοκινητικά παιχνίδια.

Υπεύθυνοι: Ελένη Καρπούζα, Στέφανος Σαφούρης