ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Σκοπός του πυλώνα «Επικοινωνία & Συναισθήματα» είναι να αναγνωρίσουμε και να διαπραγματευτούμε τα συναισθήματά μας και να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά σε κοινωνικά θέματα. Έτσι, στο Σχολείο Αλλιώς κδαπ δίνουμε έμφαση στην ψυχοεκπαίδευση, τη συνεργασία σε ομάδες, την ενσυναίσθηση, την επίλυση των συγκρούσεων, τους κανόνες και τους τρόπους ευγένειας και συμπεριφοράς.

Υπεύθυνος: Στέφανος Σαφούρης