Εγκαταστάσεις

Το κτίριό μας

Το Σχολείο Αλλιώς βρίσκεται στον Αγ. Ιωάννη Καλαμαριάς σε έναν χώρο 375 τετραγωνικών μέτρων. Είναι ένας σύγχρονος χώρος, η αρχιτεκτονική του οποίου είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές που προστάζουν οι νεότερες θεωρήσεις περί αγωγής και εκπαίδευσης. Το διώροφο κτίριό μας στεγάζει τέσσερις μεγάλες αίθουσες οι οποίες είναι διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζουν διαθεματικά και διεπιστημονικά προγράμματα. Πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής, όπως ορίζονται από από τις διεθνείς προδιαγραφές δημόσιας υγιεινής και προστασίας του χώρου.

Για παιδιά από 4 έως… 94 χρόνων!

Το Σχολείο Αλλιώς απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας. Εδώ έχουν θέση τα παιδιά, οι μεγάλοι και οι λίγο πιο μεγάλοι.