Τουβλοκατασκευές

Τα παιδιά σε αυτόν τον πυλώνα δημιουργούν τρισδιάστατες κατασκευές με τουβλάκια ποικίλων σχημάτων και αποκτούν επαφή με τη χωροταξία, τη διάταξη, τη δομή και τη δημιουργία.