Μουσικοκινητική Αγωγή

Στόχος μας είναι η βιωματική προσέγγιση του κόσμου της μουσικής μέσω παιχνιδιών, παραμυθιών, χρήσης μουσικών οργάνων, εικαστικών, τραγουδιού και κίνησης. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία:

  • να εξελίξουν τη μουσική τους αντίληψη,
  • να ενισχύσουν την καλλιτεχνική και τη συναισθηματική τους έκφραση,
  • να βελτιώσουν την επικοινωνία, την κοινωνικότητά και την ομαδικότητά τους,
  • να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, την αυτοσυγκέντρωση και τη μνήμη τους.

Το παιδί μέσα από μουσικά παιχνίδια και δραστηριότητες λαμβάνει ποικίλα ερεθίσματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη των βασικών μουσικών δεξιοτήτων (ρυθμός, κίνηση, τραγούδι, ακουστική αντίληψη). Επιπλέον, έρχεται σε επαφή με τις βασικές μουσικές έννοιες (αίσθηση τονικού ύψους, ηχοχρώματος, αξιών) με μία παιδαγωγική προσέγγιση ανάλογη με τις ιδιαιτερότητές του στο συγκεκριμένο αναπτυξιακό στάδιο.

Υπεύθυνος club: Αναστάσιος Εμμανουήλ

Σάββατο 10:00 – 11:00 (Προνήπια – Νήπια)

Σάββατο 11:00 – 12:00 (Α’ Δημοτικού)