Εργαστήρια – μελέτη μαθημάτων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

2
Ρομποτική
12

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ – ΕΚΦΡΑΣΗ

theatronia
e1

ΑΘΛΗΣΗ – ΚΙΝΗΣΗ

l2