Επιτραπέζια μάθηση

Με τον πυλώνα “Επιτραπέζια μάθηση” το παιδί παίρνει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες μέσα από αυτοσχέδια επιτραπέζια. Ανάπτυξη σκέψης, εύρεση στρατηγικών, λήψη αποφάσεων, εξάσκηση μνήμης, συνεργασία για την επίτευξη στόχου και αναγνώριση ατομικής ευθύνης μέσα σε μια ομάδα, είναι κάποια από τα οφέλη του παιδιού μέσα από την “επιτραπέζια” εμπειρία του.