Μια ομάδα παιδαγωγών με το όνομα «Ατελιέ της Φανταστικής» , έχοντας κεντρικό εργαλείο τη φωτοτράπεζα, αναλαμβάνει να μάθει στα παιδιά να παρατηρούν τα διάφορα υλικά δημιουργίας και να πειραματίζονται με αυτά. Μέσα από τη χρήση της φωτοτράπεζας, ένα παιδί:

  • Παρατηρεί καλύτερα τα υλικά, πειραματίζεται με αυτά και κατανοεί τις ιδιότητές τους. 
  • Επαναπροσεγγίζει μέσα από ένα νέο, φωτεινό πρίσμα γνώριμα υλικά και εργαλεία. 
  • Έχει στη διάθεσή του ένα πρωτότυπο υπόβαθρο για συνθέσεις και εικαστική δημιουργία. 
  • Αξιοποιεί τις διαπιστώσεις του για τα υλικά και τις προεκτείνει με τη φαντασία του. 
  • Χρησιμοποιεί το λόγο για να περιγράψει την ιδέα του. 
  • Επικοινωνεί και συνεργάζεται στα πλαίσια ομάδας. 
  • Ενεργοποιεί πολλαπλούς εκφραστικούς τρόπους και μέσα (κίνηση, σχέδιο, σύνθεση, αφηγηματικός λόγος). 

Οι παιδαγωγοί του «Ατελιέ της Φανταστικής» παρατηρούν και καταγράφουν τις αντιδράσεις των παιδιών, ενώ παράλληλα τις ερμηνεύουν, ώστε να τροφοδοτούν διαρκώς τη διαδικασία. Με τη λήξη της δραστηριότητας οι καταγεγραμμένες διαπιστώσεις των παιδιών μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία μιας ιστορίας ή για την κατασκευή ενός αντικειμένου. 

Δευτέρα 18:00-19:00 για ηλικίες 5 με 6 χρονών

Τετάρτη  19:30-20:30 για ηλικίες 7 με 12 χρονών