Ο ρόλος του γονιού είναι ίσως ο πιο σημαντικός ρόλος που μπορεί να αναλάβει κάποιος στη ζωή του. Δυστυχώς όμως κάνεις δεν μπορεί να προετοιμαστεί και να εκπαιδευτεί κατάλληλα γι' αυτόν. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν ραγδαία και οι απαιτήσεις αυξάνονται, οι γονείς νιώθουν συχνά αβοήθητοι να διαχειριστούν τις καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν με τα παιδιά τους τόσο στο οικογενειακό όσο και στο σχολικό πλαίσιο.

Μέσα από τη συμμετοχή τους στις σχολές γονέων, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στις πολλαπλές προκλήσεις και απαιτήσεις του ρόλου τους. Επιπλέον, βιώνουν την εμπειρία του να συμμετέχουν σε μία ομάδα, η οποία όχι μόνο παρέχει πλούσιες ιδέες και γνώσεις, αλλά και μέσα από βιωματικές ασκήσεις, ανοιχτή συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, βοηθάει τους συμμετέχοντες να επικοινωνούν ουσιαστικά, να εξελίσσονται και να διαφοροποιούνται. Με αυτό τον τρόπο οι γονείς ενδυναμώνονται και αποκομίζουν ευχαρίστηση και χαρά από την άσκηση του ρόλου τους.

Δευτέρα 21:00-23:00